Info

HC TABASALU – KES ME OLEME?

Käsipalliklubi HC Tabasalu on asutatud 2019. aasta suvel. Klubi peamiseks tegutsemispiirkonnaks on Tabasalu (Tabasalu Spordikompleks), kuid mõningad treeningud toimuvad ka Kriistiine linnaosas (Kristiine Spordihall).

Klubi tegeleb käsipalli õpetamisega lastele 1. klassist kuni 12. klassini. Samuti pakub klubi väljundit täiskavanuna käsipalli mängimisega jätkamiseks.

Osaleme mitmesugustel Eesti sisestel võistlustel kui ka välisturniiridel. Korraldame laagreid ning ühisüritusi.

Klubi treenerid on pädevad ja kvalifitseeritud ning läbivad pidevalt erialaseid koolitusi, viimaks läbi veelgi proffessionaalsemaid treeninguid.

Klubi tegevuse eesmärkideks on käsipalli viljelemine ja arendamine liikumisharrastusest võistlusspordini. Klubi püüab oma tegevuse kaudu eelkõige populariseerida käsipalli mängu nii laste kui täiskasvanute seas parandades seeläbi inimeste elukvaliteeti ning tõstes huvi spordi tegemise vastu.

Klubi soovib võimaldada oma klubi liikmetele õppimist ja arenemist positiivses ning julgustavas keskkonnas õppides tegutsema ka võistkondlikult.

Klubi eesmärk ei ole ainult käsipalli põhitõdede õpetamine, vaid ka tervislike eluviiside ja heade suhtlemisoskuste väljakujundamine edaspidiseks eluks. Soovime äratada huvi mitmekülgse sporditegevuse vastu kogu eluks.

EESMÄRGID, VISIOON

- Läbi käsipalli treeningute tervise tugevdamine ja erinevate kehaliste võimete mitmekülgne arendamine: kiiruse, osavuse, vastupidavuse, koordinatsiooni, jõu, painduvuse arendamine;

- Liikmete vaimsete võimete mitmekülgne arendamine: olukorrapõhine otsuste tegemine, kiire reageerimine mängus toimuvale;

- Teadmiste suurendamine tervislikust eluviisist ja toitumisest;

- Käsipallimängu tehniliste elementide õpetamine ning järjepidev täiendamine; -

- Käsipallimängu mängutaktika õpetamine ja järjepidev täiendamine; -

- Sportlike iseloomuomaduste, suhtumiste ja hoiakute arendamine;

- Meeskonnatöö oskuste kujundamine: omavaheline suhtlus ning üksteise tegevuste mõistmine ning toetamine mängus;

- Süsteemse treeningu ja võistlemise protsessis maksimaalsete tulemusteni jõudmine ja kogemuste kujundamine;

- Sporditeoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamine iseseisvaks individuaaloskuste harjutamiseks harrastuste jätkamisel;

- Spordiga tervisliku ja pikaajalise suhte loomine;

- Klubi liikmete motiveerimine ning julgustamine nii treeningutel kui ka võistlustel soodustamaks liikmete arengut ning sisemise motivatsiooni teket;

- Klubi liikmetes liikumisrõõmu tekitamine.